ĐĂNG NHẬP

[Hệ thống hiện không có đợt thi nào]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 

 

*** Tên đăng nhập: nhập MSSV (ví dụ: 31211020000)

*** Mật khẩu: nhập mật khẩu trang sinh viên https://student.ueh.edu.vn

*** Sau khi đăng nhập thành công, chọn đúng nội dung để vào thi

Một số lưu ý dành cho thí sinh:
  • Sử dụng trình duyệt Google Chrome để làm bài.
  • Trong thời gian quy định, sinh viên tự chọn thời gian để tiến hành thi. Hình thức thi: theo thông báo của từng đợt thi.
  • Sinh viên sử dụng tài khoản là Mã số sinh viên với mật khẩu trang https://student.ueh.edu.vn để đăng nhập. Trong trường hợp quên mật khẩu, sinh viên tham khảo cách lấy lại mật khẩu tại đây: https://cntt.ueh.edu.vn/bai-viet/phuc-hoi-mat-khau-61
  • Trong lúc làm bài, sinh viên TUYỆT ĐỐI KHÔNG RỜI KHỎI TRANG THI (chuyển tab, tải lại trang hoặc rời khỏi trình duyệt, mở ứng dụng khác...); nếu rời trang thi sẽ bị hủy bài đang làm, mất một lượt thi.