ĐĂNG NHẬP

[Các đợt thi hiện tại đang diễn ra: Thi thử (chỉ để kiểm tra tài khoản và trải nghiệm hệ thống) | Học lại Sinh hoạt công dân - năm 3 - HKC2022 | Thi giữa kỳ Chương trình giáo dục công dân đầu khóa học (định hướng) K48 ĐHCQ]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 

Học lại Tuần Sinh hoạt công dân đợt học kỳ cuối năm 2022

*** Tên đăng nhập: nhập MSSV (ví dụ: 31211020000)

*** Mật khẩu: nhập mật khẩu trang sinh viên https://student.ueh.edu.vn

*** Sau khi đăng nhập thành công, chọn đúng nội dung để vào thi

Một số lưu ý dành cho thí sinh:
  • Trong thời gian quy định, sinh viên tự chọn thời gian để tiến hành thi. Hình thức thi: trắc nghiệm trực tuyến 40 câu trong 30 phút, CHỈ THI 1 LẦN DUY NHẤT.
  • Sinh viên sử dụng tài khoản là Mã số sinh viên với mật khẩu trang https://student.ueh.edu.vn để đăng nhập. Trong trường hợp quên mật khẩu, sinh viên tham khảo cách lấy lại mật khẩu tại đây: https://cntt.ueh.edu.vn/bai-viet/phuc-hoi-mat-khau-61